Nazwa

PARAFIALNA SIŁA CARITAS DP

     Ponad 20 osób uczestniczyło w rekolekcjach Parafialnych Zespołów Caritas Diecezji Płockiej prowadzonych przez x. Adama Przeradzkiego - odpowiedzialnego za tę "siłę parafialną" Caritas. Warto pamiętać, że członkowie PZC charytatywnie koordynują działania na parafiach i często są na pierwszej linii pomocy potrzebującym w swoich środowiskach. Modlitwa i Eucharystia, Medytacja i czuwania oraz rozmowy duchowe i luźne pomogły zaczerpnąć sił do dalszego działania na rzecz słabszych w potrzebie. Za cały trud codziennej służby z serca dziękujemy!!!
100firm